ร่วมกิจกรรมกับน้ำมันเครื่อง ZIC

กิจกรรมดีๆกับน้ำมันเครื่อง ZIC จัดเป็นประจำ จัดกันทุกวัน เพื่อให้ผู้สนใจ ร่วมกิจรรมกับเรา

ร่วมกิจกรรมทางไลน์

 1. คลิกลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อน http://line.me/ti/p/%40oil
 2. เพิ่มเพื่อนโดย ใช้ QR code รูปด้านล่าง
 3. qr zic.oil
 4. เพิ่มเพื่อนโดย ใช้ ไอดี @zic.oil (อย่าลืมมี @ ข้างหน้าด้วยนะ)

ร่วมกิจกรรมทาง Facebook

https://www.facebook.com/ZIC.MotorOilFanPage

Zic Motor Oil Thailand - FanPage ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 3 ภาพ

ซื้อ X5 จาก จ.ฉะเชิงเทรา ร้าน👍ศิวกรยานยนต์ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทร 087-1478977, 080-4573418
👏คุณกิติศักดิ์ บุญทับทิม เบอร์โทร 062-626-ZZZZ ใช้ ZIC X5 10W-30 ได้รับ Gift Voucher Lotus 500 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil ...

ซื้อ X5 จาก จ.ฉะเชิงเทรา ร้าน👍ศิวกรยานยนต์ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทร 087-1478977, 080-4573418
👏คุณกิติศักดิ์ บุญทับทิม เบอร์โทร 062-626-ZZZZ ใช้ ZIC X5 10W-30 ได้รับ Gift Voucher Lotus 500 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil

Zic Motor Oil Thailand - FanPage ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 2 ภาพ

ซื้อ X5 จาก จ.ปทุมธานี ร้าน👍ปริญา ออโต้ เซอร์วิส ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เบอร์โทร 086-8927002
👏คุณเดชา โพธิสอน เบอร์โทร 061-494-ZZZZ ใช้ ZIC X5 10W-30 ได้รับ Gift Voucher Lotus 500 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil ...

ซื้อ X5 จาก จ.ปทุมธานี ร้าน👍ปริญา ออโต้ เซอร์วิส ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เบอร์โทร 086-8927002
👏คุณเดชา โพธิสอน เบอร์โทร 061-494-ZZZZ ใช้ ZIC X5 10W-30 ได้รับ Gift Voucher Lotus 500 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil

Zic Motor Oil Thailand - FanPage ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 4 ภาพ

ซื้อ X5 จาก จ.สุพรรณบุรี 👍 อู่โอแบตเตอรี่ ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เบอร์โทร 090-4341966
👏คุณไพศาล กลั่นกลิ่น เบอร์โทร 087-497-ZZZZ ใช้ ZIC X5 10W-30
ได้รับ Gift Voucher Lotus 500 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil ...

ซื้อ X5 จาก จ.สุพรรณบุรี 👍 อู่โอแบตเตอรี่ ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เบอร์โทร 090-4341966
👏คุณไพศาล กลั่นกลิ่น เบอร์โทร 087-497-ZZZZ ใช้ ZIC X5 10W-30
ได้รับ Gift Voucher Lotus 500 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil

Zic Motor Oil Thailand - FanPage ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 3 ภาพ

ซื้อ X5 จาก จ.ร้อยเอ็ด ร้าน 👍ต้องลักษณ์ออโต้คาร์แคร์ ต.สระคู อ.สุวรรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เบอร์โทร 043-581475, 089-5692423, 093-5544615
👏คุณวิไลวรรณ ไม้หอม เบอร์โทร 086-218-ZZZZ ใช้ ZIC X5 10W-30 ได้รับ Gift Voucher Lotus 500 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil ...

ซื้อ X5 จาก จ.ร้อยเอ็ด ร้าน 👍ต้องลักษณ์ออโต้คาร์แคร์ ต.สระคู อ.สุวรรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เบอร์โทร 043-581475, 089-5692423, 093-5544615
👏คุณวิไลวรรณ ไม้หอม เบอร์โทร 086-218-ZZZZ ใช้ ZIC X5 10W-30 ได้รับ Gift Voucher Lotus 500 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil

รอบต่อไปที่จะเลือก คือ แพคเก็จทัวร์ เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ฮ่องกง
รอบต่อไปที่จะเลือก คือ แพคเก็จทัวร์ เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ฮ่องกง ซื้อน้ำมันเครื่องเอสเค ซิค วันนี้ – เมษายนทั้งเดือน ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอนของซิค หลังจากที่ท่านได้ซื้อแล้ว เปิดฝา + ใบเสร็จ + บัตรเปลี่ยนถ่าย ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil
...

Zic Motor Oil Thailand - FanPage ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 3 ภาพ

ซื้อ X7 จาก จ.สมุทรปราการ ร้าน👍ณัฏฐณิชา ออยล์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เบอร์โทร 084-5228400, 099-3913111
👏คุณไพศาล ก่อศิลป์ เบอร์โทร 086-810-ZZZZ ใช้ ZIC X7 10W-40 ได้รับGift Voucher MK 700 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil ...

ซื้อ X7 จาก จ.สมุทรปราการ ร้าน👍ณัฏฐณิชา ออยล์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เบอร์โทร 084-5228400, 099-3913111
👏คุณไพศาล ก่อศิลป์ เบอร์โทร 086-810-ZZZZ ใช้ ZIC X7 10W-40 ได้รับGift Voucher MK 700 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil

Zic Motor Oil Thailand - FanPage ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 3 ภาพ

ซื้อ X7 จาก จ.ลำปาง ร้าน👍ต่ายศูนย์ล้อเถินลำปาง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เบอร์โทร 081-7160573
👏คุณวัณชัย เขื่อนแก้ว เบอร์โทร 094-547-ZZZZ ใช้ ZIC X7 10W-40 ได้รับ Gift Voucher MK 700 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil ...

ซื้อ X7 จาก จ.ลำปาง ร้าน👍ต่ายศูนย์ล้อเถินลำปาง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เบอร์โทร 081-7160573
👏คุณวัณชัย เขื่อนแก้ว เบอร์โทร 094-547-ZZZZ ใช้ ZIC X7 10W-40 ได้รับ Gift Voucher MK 700 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil

View previous comments

ยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับ

2 days ago

Avatar

Comment on Facebook

ซิค ท้อป ใช้ได้ ตั้งแต่ รถที่ใช้งานประจำวันธรรมดา จนถึง รถที่ใช้ในการแข่งขัน
ซิค ท้อป ใช้ได้ ตั้งแต่ รถที่ใช้งานประจำวันธรรมดา จนถึง รถที่ใช้ในการแข่งขัน
ซิค ทุกรุ่น ในไทย นำเข้าทั้งแกลลอน บรรจุมาจากโรงกลั่นอันดับ 2 ของโลก เราไม่บรรจุในนี้เพื่อแค่ลดต้นทุน
ซิค เป็น ผู้ผลิตน้ำมันเครื่องให้ค่ายรถยนต์ชั้นนำ
ซิค ท้อป อยู่ใน กลุ่มที่ 4 (Group 4) สังเคราะห์ PAO 100% อายุการใช้งานสูง มีต้นทุนในการผลิตสูงกว่ารุ่นอื่นๆ
...

Zic Motor Oil Thailand - FanPage ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 3 ภาพ

ซื้อ X7 จาก จ.เชียงใหม่ ร้าน👍บุ่ยออโต้แบตเตอรี่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เบอร์โทร 083-9479291,089-5601886
👏คุณอินทร์ชญาณ์ นันทพรหม เบอร์โทร 092-258-ZZZZ ใช้ ZIC X7 0W-20 ได้รับ Gift Voucher MK 700 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil ...

ซื้อ X7 จาก จ.เชียงใหม่ ร้าน👍บุ่ยออโต้แบตเตอรี่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เบอร์โทร 083-9479291,089-5601886
👏คุณอินทร์ชญาณ์ นันทพรหม เบอร์โทร 092-258-ZZZZ ใช้ ZIC X7 0W-20 ได้รับ Gift Voucher MK 700 บาท 

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil

Zic Motor Oil Thailand - FanPage ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 2 ภาพ

ซื้อ X7 จาก จ.สุรินทร์👍 ร้านนิกรเจริญยนต์ ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 088-5833485
👏คุณปริศนา อาทิเวช เบอร์โทร 093-096-ZZZZ ใช้ ZIC X7 0W-20 ได้รับGift Voucher MK 700 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil ...

ซื้อ X7 จาก จ.สุรินทร์👍 ร้านนิกรเจริญยนต์ ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 088-5833485
👏คุณปริศนา อาทิเวช เบอร์โทร 093-096-ZZZZ ใช้ ZIC X7 0W-20 ได้รับGift Voucher MK 700 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil

Zic Motor Oil Thailand - FanPage ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 2 ภาพ

ซื้อ X7 จาก ร้าน 👍Hankook Masters พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. เบอร์โทร 02-0139586
👏คุณกฤตธน นวกิจวงค์ เบอร์โทร 092-895-ZZZZ ใช้ ZIC X7 10W-40 ได้รับ Gift Voucher MK 700 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil ...

ซื้อ X7 จาก ร้าน 👍Hankook Masters พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. เบอร์โทร 02-0139586 
👏คุณกฤตธน นวกิจวงค์ เบอร์โทร 092-895-ZZZZ ใช้ ZIC X7 10W-40 ได้รับ Gift Voucher MK 700 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil

Zic Motor Oil Thailand - FanPage ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 3 ภาพ

ซื้อ X7 จาก จ.กาญจนบุรี ร้าน 👍บี.ไอ.บี.บิส ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เบอร์โทร 081-9060110, 034-512849
👏คุณรวิษฎาฐ์ ภูสิทฐ์พรสกุล เบอร์โทร 096-282-ZZZZ ใช้ ZIC X7 10W-40 ได้รับ Gift Voucher MK 700 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil ...

ซื้อ X7 จาก จ.กาญจนบุรี ร้าน 👍บี.ไอ.บี.บิส ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เบอร์โทร 081-9060110, 034-512849
👏คุณรวิษฎาฐ์ ภูสิทฐ์พรสกุล เบอร์โทร 096-282-ZZZZ ใช้ ZIC X7 10W-40 ได้รับ Gift Voucher MK 700 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil

เอส เก้า + ทัพมือถือ โปรใหม่ๆ เมื่อ ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม
เอส เก้า + ทัพมือถือ โปรใหม่ๆ เมื่อ ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม

1️⃣️ซื้อซิครุ่นใดก็ได้ ลุ้น ซัมซุง เอสเก้า รุ่นใหม่สุด

2️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 ลุ้น ซัมซุง เจ 7 และ เจ 5

3️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ลุ้น ซัมซุง เจ 2 และ หัวเหว่ย Y3

กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+ใบเสร็จ บัตรเปลี่ยนถ่าย ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil

ขอขอบคุณการรีวิว: iamreview ...

View previous comments

ราคาเท่าไรค่ะ

16 hours ago

Avatar

ราคาเท่าไดคับ

1 day ago

Avatar

ทั้ง2รุ้นคับ

1 day ago

Avatar

Comment on Facebook

Zic Motor Oil Thailand - FanPage ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 2 ภาพ

ซื้อ X7 จาก จ.ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 👍ทั่งเจริญกลการ ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เบอร์โทร 038-681211, 038-691710
👏คุณรัตนาพร ผ่านสอน เบอร์โทร 087-010-ZZZZ ใช้ ZIC X7 0W-20 ได้รับGift Voucher MK 700 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil ...

ซื้อ X7 จาก จ.ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 👍ทั่งเจริญกลการ ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เบอร์โทร 038-681211, 038-691710
👏คุณรัตนาพร ผ่านสอน เบอร์โทร 087-010-ZZZZ ใช้ ZIC X7 0W-20 ได้รับGift Voucher MK 700 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil

Zic Motor Oil Thailand - FanPage ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 2 ภาพ

ซื้อ X7 จาก กทม. ร้าน👍พระพรออยล์ ถ.สวนผัก ซ.สวนผัก 32 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. เบอร์โทร 065-1645536
👏คุณอัศวิน เนียมสวัสดิ์ เบอร์โทร 092-896-ZZZZ ใช้ ZIC X7 10W-40 ได้รับ Gift Voucher MK 700 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil ...

ซื้อ X7 จาก กทม. ร้าน👍พระพรออยล์ ถ.สวนผัก ซ.สวนผัก 32 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. เบอร์โทร 065-1645536
👏คุณอัศวิน เนียมสวัสดิ์ เบอร์โทร 092-896-ZZZZ ใช้ ZIC X7 10W-40 ได้รับ Gift Voucher MK 700 บาท

ซื้อซิควันนี้ – สิ้นเดือน พฤษภาคม ลุ้นอีก 7️⃣️0️⃣️ รางวัล โปรใหม่ถอดด้าม

1️⃣️ซื้อซิค ท้อป หรือ X9 หรือ X7 หนีร้อนไปเดินเซ็นทรัล 35 รางวัล

2️⃣️ซื้อซิค X5 หรือ X3 ไปช้อปของเข้าบ้านที่ บิ๊กซี 35 รางวัล
กติกาเหมือนเดิม ซื้อ น้ำมันเครื่อง เอสเค ซิค ถ่ายรูปท่านคู่กับแกลลอน+เปิดฝา+บัตรเปลี่ยนถ่าย ใบเสร็จ ส่งมาที่ไลน์ไอดี @zic.oil

Share : Share on FacebookShare on TwitterShare on GooglePlusShare on PinterestShare on Linkedin