X3000 40

X3000 40

เหมาะสําหรับ: รถบรรทุกที่มีอายุการใช้งานมานาน และเครื่องยนต์ที่เริ่มสึกหรอ

เปรียบเทียบน้ำมัน

รายละเอียดสินค้า

X3000 40

นํ้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสูตรสังเคราะห์พิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องยนต์ ยืดอายุการใช้งานให้เครื่องยนต์พร้อมลดคราบเขม่าควันดํา
เหมาะสําหรับ: รถบรรทุกที่มีอายุการใช้งานมานาน และเครื่องยนต์ที่เริ่มสึกหรอ