M5 2T

M5 2T

นํ้ามันเครื่องคุณภาพสูง มีคุณสมบัติปกป้องเครื่องยนต์ รวมถึงป้องกันสนิมและการสึกกร่อน ทําให้เครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่

เปรียบเทียบน้ำมัน

Description

M5 2T

นํ้ามันเครื่องคุณภาพสูง มีคุณสมบัติปกป้องเครื่องยนต์ รวมถึงป้องกันสนิมและการสึกกร่อน ทําให้เครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “M5 2T”

Your email address will not be published. Required fields are marked *