X3 DIESEL 15W-40

X3 DIESEL 15W-40

เหมาะสําหรับ: รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิดที่ผ่านการใช้งานมานาน

เปรียบเทียบน้ำมัน

Description

X3 DIESEL 15W-40

นํ้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสูตรพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ ที่ช่วยดูแลปกป้องเครื่องยนต์ให้คงประสิทธิภาพเหมือนใหม่ ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ให้ยาวนาน
เหมาะสําหรับ: รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิดที่ผ่านการใช้งานมานาน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “X3 DIESEL 15W-40”

Your email address will not be published. Required fields are marked *