X3000 20W-50

X3000 20W-50

เหมาะสําหรับ: รถบรรทุกที่มีอายุการใช้งานมานาน และเครื่องยนต์ที่เริ่มสึกหรอ

เปรียบเทียบน้ำมัน

Description

X3000 20W-50

นํ้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสูตรสังเคราะห์พิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องยนต์ ยืดอายุการใช้งานให้เครื่องยนต์พร้อมลดคราบเขม่าควันดํา
เหมาะสําหรับ: รถบรรทุกที่มีอายุการใช้งานมานาน และเครื่องยนต์ที่เริ่มสึกหรอ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “X3000 20W-50”

Your email address will not be published. Required fields are marked *