X7000 15W-40

X7000 15W-40

เหมาะสําหรับ: รถบรรทุก ทุกประเภท

 

เปรียบเทียบน้ำมัน

Description

X7000 15W-40

นํ้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสังเคราะห์คุณภาพสูง ที่ผสมผสานเทคโลยีสุดลํ้า ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ พร้อมทั้งหล่อลื่นเครื่องยนต์ให้มีอายุการใช้งานอย่างยาวนาน
เหมาะสําหรับ: รถบรรทุก ทุกประเภท

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “X7000 15W-40”

Your email address will not be published. Required fields are marked *