ZIC ATF DEXRON 6

ZIC ATF DEXRON 6

สามารถปกป้องชิ้นส่วนโลหะในระบบเกียร์ส่งกำลังแบบอัตโนมัติจากการสึกหรอได้ ในทุกสภาวะการใช้งาน ช่วยให้การปรับเปลี่ยนอัตราทดของเกียร์มีความนุ่มนวลและเต็มประสิทธิภาพตลอด ระยะเวลาในการใช้งาน ทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการยืดอายุในการเปลื่ยนถ่ายของน้ำมันเกียร์ในระบบ ส่งกำลังอัตโนมัติ และช่วยต้านทานการเสื่อมสภาพ อันเนื่องมาจากการใช้งานในสภาวะอุณหภูมิสูง

เปรียบเทียบน้ำมัน

Description

ZIC ATF DEXRON 6

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติสูตรสังเคราะห์แท้ 100 % ที่สามารถปกป้องชิ้นส่วนโลหะในระบบเกียร์ส่งกำลังแบบอัตโนมัติจากการสึกหรอได้ในทุกสภาวะการใช้งาน ช่วยให้การปรับเปลี่ยนอัตราทดของเกียร์มีความนุ่มนวลและเต็มประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาในการใช้งาน ทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการยืดอายุในการเปลื่ยนถ่ายของน้ำมันเกียร์ในระบบส่งกำลังอัตโนมัติ และช่วยต้านทานการเสื่อมสภาพ อันเนื่องมาจากการใช้งานในสภาวะอุณหภูมิสูง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ZIC ATF DEXRON 6”

Your email address will not be published. Required fields are marked *