ZIC G-EP

ZIC G-EP

การใช้งานโดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานในทุกสภาวะ

 

เปรียบเทียบน้ำมัน

Description

ZIC G-EP

น้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์สำหรับเกียร์กระปุกและเฟืองท้ายรถยนต์คุณภาพเยี่ยม ที่ช่วยปกป้องชิ้นส่วนโลหะในระบบเกียร์และเฟืองท้ายได้ในทุกสภาวะการใช้งานโดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานในทุกสภาวะ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ZIC G-EP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *